Millora dels carrers d’Osona i del Putget

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: maig 2014

Actuació de millora dels carrers d’Osona i del Putget (entre les escales del carrer de Manacor i el carrer d’Osona). Es millora la xarxa de clavegueram i es fa la remodelació de la vorera i de la calçada per transformar la secció dels carrers en plataforma única. Així mateix, al carrer d’Osona també es renova l’enllumenat i s’hi planta nou arbrat.