Millora dels camins escolars als entorns de la Muntanya de Montjuïc

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: abril 2023

Millora dels camins escolars als entorns de la Muntanya de Montjuïc.