Millora del Turó de la Rovira, al carrer de Mühlberg

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: juny 2022

Es fan treballs de millora d’un àmbit del Turó de la Rovira. L’objectiu de l’actuació és la preservació i la millora de l’espai natural, permetent l’accés i el gaudi de les persones. Els treballs principals són la neteja del terreny, la millora de l’accessibilitat, la incorporació d’elements de delimitació dels camins, l’aplanament dels recorreguts i la plantació de vegetació per tal de regenerar els hàbitats.