Millora del torrent de Cal Notari entre la rotonda i el carrer de Muntanyola

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: juliol 2019

Aquesta actuació té per objecte la millora del drenatge i la renovació de l’enllumenat. Es fa la prolongació de la xarxa de recollida d’aigua existent i la millora de l’enllumenat adaptant les lluminàries a la tecnologia led. També, es fa la neteja del sotabosc i la retirada d’espècies arbòries no autòctones, a l’àmbit de l’encreuament del camí de Cal Notari i el torrent de Cal Notari.