Millora del poliesportiu Clot de la Mel

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2011

Es fa la reforma, ampliació i millora de la pista poliesportiva Clot de la Mel. Amb aquesta actuació es pretén adaptar els vestidors de la pista poliesportiva a la normativa vigent, ampliar la pista i reformar tota la coberta.