Millora del paviment del parc de les Rieres d’Horta

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: setembre 2017

L’actuació consisteix en la renovació del paviment dels diferents espais del parc com són les petanques, quiosc, espai per esdeveniments i la zona de jocs infantils. El paviment se substitueix per un material d’acord amb la estètica de l’espai, de llarga durabilitat i baix manteniment.