Millora del parc del Castell de l’Oreneta

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juliol 2022

Inclou diverses actuacions de millora en el parc del Castell de l’Oreneta, l’objecte de les quals és millorar el drenatge per resoldre així unes problemàtiques generals vinculades a l’erosió, que es troben en determinats punts del parc. Els principals treballs que es fan són: Incorporar petits murs de gabions per evitar l’erosió dels talussos. Millorar els camins que es troben deteriorats per les pluges, amb la implantació de sauló estabilitzat i cunetes. Millorar la infiltració d’aigua en el subsòl incorporant uns sistemes urbans de drenatge sostenible i gabions per reduir la velocitat de l’aigua i evitar arrossegaments de terra. Renaturalitzar talussos amb la plantació de vegetació de baix manteniment.