Millora del clavegueram dels carrers de Clariana i Campins

Districte: Sant Andreu

Finalització: juny 2018

Aquesta actuació consisteix bàsicament en la renovació del xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua d’aquests carrers i la connexió amb la plaça del Baró de Viver.