Millora del clavegueram al passeig de Pujades

Districte: Ciutat Vella

Finalització: juny 2019

S’actua al passeig de Pujades, entre el carrer del Comerç i el passeig de Lluís Companys. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació de la xarxa de clavegueram i del sistema de recollida d’aigua i la connexió amb els diferents col·lectors. També es farà la reposició dels diferents paviments afectats per l’execució de les rases, associades a la implantació d’elements del clavegueram.