Millora del carrer de l’Harmonia

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: març 2019

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona, tant als habitatges, com als equipaments i a les zones d’estada. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la renovació del paviment, de l’enllumenat amb tecnologia LED i la col·locació de mobiliari urbà. També es fa l’arranjament de la vegetació, la plantació d’arbrat  i es millora el sistema de recollida d’aigües.