Millora del carrer de Campreciós

Districte: Nou Barris

Finalització: juliol 2014

Aquesta actuació consisteix en la millora del paviment de la vorera i de la calçada, la renovació de l’enllumenat, amb el soterrament de les línies aèries, i la instal·lació de nou mobiliari urbà.