Millora de les voreres de la via Laietana, entre el c. Manresa i la pl. de l’Àngel

Districte: Ciutat Vella

Finalització: març 2020

Aquesta actuació té per objecte, d’una banda, arranjar els trams de vorera que tenen el paviment deteriorat i millorar els encaminaments i els guals i d’altra banda, reordenar els entroncaments de la vorera amb alguns carrers perpendiculars. L’obra s’inicia pel tram del carrer de Manresa. Aquests treballs inclouen l’entroncament de la via Laietana amb els carrers de Manresa, Princesa i la plaça de l’Àngel.