Millora de l’entorn de l’Escola Pia Sant Antoni

Districte: Ciutat Vella

Finalització: febrer 2021

L’actuació té per objectiu implementar una millora dels seus accessos i espais immediats, augmentar els espais de trobada i incrementar la seguretat viària. La proposta consisteix en ampliar la vorera davant de l’escola, amb un sistema de mòduls que inclouran jardineres. D’aquesta manera es guanya l’espai ocupat actualment pel carril de serveis de la calçada. També es pinta la vorera existent al davant del centre escolar. La superfície d’actuació és de 975m². Aquesta actuació s’emmarca dins el programa Protegim les Escoles, una estratègia de ciutat per tal que les escoles disposin, en el seu accés, d’un espai públic confortable i saludable i que esdevingui un lloc de trobada per als infants, les seves famílies, i, en general, el veïnatge.