Millora de l’entorn de la masia de Can Soler

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: maig 2021

L’actuació té com a objectiu principal donar resposta a les necessitats del barri i fer d’aquest indret un espai amb caràcter de parc, amb zones diferenciades d’esbarjo i trobada pels veïns. Es construeixen tres plataformes, amb jocs infantils i una pista multiús, connectades amb un sistema de rampes, paviments tous i enjardinats i talussos verds entre les plataformes. Es fa la plantació de nou arbrat, així com la col·locació de nou mobiliari urbà i enllumenat. Tanmateix, pel que fa al control hidrogràfic, es construeix un dipòsit per a filtrar les aigües d’escorrentia.