Millora de la plaça de la Sedeta

Districte: Gràcia

Finalització: abril 2014

Aquesta actuació té per objecte reurbanitzar el gran espai d’estada amb la col·locació de nou paviment i mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat, la construcció de noves grades i la plantació d’arbrat. També es milloren les condicions d’accessibilitat del conjunt de la plaça.