Millora de la cruïlla dels carrers Major del Rectoret amb Marco Polo

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juliol 2022

Aquests treballs tenen com a objecte la reparació i reurbanització del carrer Major del Rectoret, entre el c. Marco Polo i el núm. 135 del c. Major del Rectoret, per restablir la viabilitat i garantir l’estabilització dels marges i talussos de l’àmbit. Les obres consisteixen a restituir l’amplada, ferms i paviments, assegurant l’estabilitat, tant dels vials com del talús entre ambdós carrers. Es reparen els danys causats per l’esllavissada al vial. Una vegada estabilitzats els vials i el talús entre ambdós carrers, s’executen les obres d’urbanització, mantenint la secció implantada en els trams anteriors del carrer Major del Rectoret.