Millora de la connectivitat del pont del carrer de Santander i entorns

Districte: Sant Martí

Inici: setembre 2022

Es fan obres al pont del carrer de Santander i entorns amb les quals es millora la connectivitat de vianants i bicicletes entre els barris de la Verneda i la Pau i el del Bon Pastor. Les obres consisteixen en la construcció de dues passeres adjacents al pont existent, que acullen les voreres i un nou carril bici unidireccional, a cada banda, entre d’altres millores. La calçada del pont roman com fins ara, amb un carril de circulació per sentit. A més, s’incorpora mobiliari urbà, enllumenat, parterres amb vegetació i s’hi planta nou arbrat. També es millora el drenatge de les aigües pluvials de l’àmbit d’actuació.