Itinerari accessible provisional al recinte Fabra i Coats

Districte: Sant Andreu

Finalització: desembre 2012

El recinte ha sofert canvis degut a la remodelació del edificis que el composen, el terreny en el que s’actua es troba en un estat amb irregularitats i punts conflictius d’accessibilitat. Per aquest motiu, es dissenya un recorregut accessible provisional entre l’actual accés al recinte i els nous accessos Porta Sant Adrià” i Porta Parellada” i adequar els entorns als edificis en funcionament per facilitar l’accessibilitat.

Punts clau

Edificis d’activitat industrial,

es converteixen en espais d’activitats artístiques.

El terreny

es troba en un estat amb irregularitats i punts conflictius amb l’accessibilitat

El paviment serà

dur, estable, antilliscant i sense peces que es moguin.