Intervenció arqueològica al carrer del Sotstinent Navarro

Districte: Ciutat Vella

Finalització: desembre 2013

Intervenció arqueològica al carrer del Sotstinent Navarro i la muralla romana, torres 27 i 28. El lloc de la intervenció és a l’exterior del recinte de la ciutat romana de Barcino, muralla edificada en època imperial. En una primera fase es va fer l’enderroc dels edificis núm. 14 i 16. La finalitat és obtenir el màxim d’informació del subsòl i de la muralla romana per a poder fer la restauració de l’estructura defensiva i adequar l’espai per a la visita pública, integrant-lo a la ciutat.

 

Punts clau

La ubicació

Intervenció arqueològica al carrer del Sotstinent Navarro, 12-16, baixada de Caçador, 8 i exterior de la muralla romana, torres 27 – 28

Revaloritzem el patrimoni romà de la nostra ciutat

Dades tècniques

Contractista: ASSOCIACIÓ DE TÈCNICS D’INVESTIGACIONS CULTURALS I SOCIALS, S.L. (ATICS)
Delegada i coordinadora: Sra. Marta Fàbregas
Coordinació Seguretat i Salut: ARQUITÈCNIA I ENGINYERIA, SL
Arqueòleg director: Sr. Jordi Ramos

Documentaciò relacionada

Galeria d’imatges