Instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques a la ronda de Dalt

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2020

L’actuació consisteix en la implantació d’una instal·lació solar fotovoltaica, a la coberta de la ronda de Dalt, una vegada finalitzada la seva urbanització. La instal·lació es col·loca damunt d’una estructura de pòrtics de fusta laminada.