Implantació d’unes escales mecàniques al carrer de la Mare de Déu dels Àngels

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: febrer 2019

Entre els carrers de Sant Dalmir i Fastenrath. Aquesta actuacio consisteix en la implantació d’unes escales mecàniques, adjacents a les existents, que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent. També es renova les xarxes de serveis, de reg i clavegueram, s’instal·la nou enllumenat i s’arrangen els espais verds existents amb noves plantacions.