Implantació d’unes escales mecàniques a les Escales dels Canadencs

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: juny 2019

Implantació d’unes escales mecàniques, adjacents a les existents, que tenen com a objectiu millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent. També es reordenen les escales actuals, les zones verdes i els espais d’estada. A més, es renoven les xarxes de serveis, de reg i de clavegueram i s’instal·la nou enllumenat. Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.