Implantació d’un joc singular (balena) al parc Central de Nou Barris

Districte: Nou Barris

Finalització: octubre 2019

Aquesta actuació consisteix en la implantació de jocs singulars, en el marc del Pla del Joc a l’Espai Públic. Un projecte que té per objectiu millorar i augmentar les oportunitats de joc i estimular l’activitat lúdica a l’aire lliure. Al parc Central de Nou Barris els jocs s’integren en un gran element en forma de balena i altres, que hi ha a l’entorn, relacionats amb l’ecosistema marí.