Implantació d’un cordó de serveis al c. d’Entença, entre la Gran Via i l’av. de Roma

Districte: Eixample

Inici: febrer 2023

Es fa la substitució d’un carril de circulació del c. d’Entença, al costat Llobregat, per un nou cordó de serveis. Es realitzen treballs de pintura per incorporar-hi aparcaments de bicicletes i motos, zones de càrrega i descàrrega i contenidors.