Implantació d’un carril bici al carrer d’Aragó

Districte: Eixample

Finalització: desembre 2020

Entre l’avinguda Meridiana i el carrer de Tarragona. Es fa la implantació d’ un carril bici, unidireccional en sentit Llobregat, al carrer d’Aragó. Aquest, de 4,8 km, se situa a l’esquerra de la calçada i representa un eix principal que connecta amb els carrils bici ja existents als carrers transversals, consolidant així la xarxa ciclista de la ciutat. Els principals treballs que s’executen són: la senyalització del carril, el desplaçament del carril de serveis, si s’escau, i els treballs de pintura. Alguns treballs cal fer-los necessàriament en cap de setmana o en horari nocturn. Aquesta actuació s’emmarca en el conjunt d’accions impulsades a la ciutat de Barcelona que fomenten l’ús de la bicicleta, la pacificació de carrers i la recuperació d’espai per a les persones, amb l’objectiu de fer de Barcelona una ciutat més sostenible.