Implantació d’un ascensor inclinat a la davallada de Gallecs

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la connectivitat d’aquesta zona i salvar el desnivell existent. També es reurbanitza la resta de l’àmbit; es renoven les xarxes de serveis amb la instal·lació de nou enllumenat, reg i clavegueram, i s’arrangen els espais verds existents amb noves plantacions.