Carril bici carrers d’Olesa i Garcilaso

Districte: Ciutat

Finalització: abril 2018

Construcció de carril bici als carrers d’Olesa (tram Garrotxa – Garcilaso) i Garcilaso (fins l’av. Meridiana), que comporta les fases de treball següents:  Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal. Al carrer de Biscaia es fan les adaptacions necessàries per tal de reordenar i prioritzar el pas de bicicletes.