Implantació carril bici a l’avinguda del Parc Logístic, entre els carrers núm. 2 i 28

Districte: Ciutat

Finalització: agost 2018

Construcció de carril bici que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.