Execució de l’escola de música i finalització de la fàbrica de creació a la nau central de la Fabra i Coats

Districte: Sant Andreu

Inici: novembre 2021

Es fa la reordenació dels espais que conformen la Nau L del conjunt industrial Fabra i Coats, per a ubicar-hi l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu. També es finalitzen els programes de Fàbrica de Creació i del Centre d’Art Contemporani (equipaments en funcionament) que s’ampliaran gràcies a l’adequació de nous espais al mateix edifici. El programa funcional s’estructurarà de la manera següent: nova Escola Municipal de Música de Sant Andreu. Ocuparà bàsicament la Nau Nord de l’Edifici L i part de les plantes 1,2 i 3 de la Nau Est. Fàbrica de Creació i Centre d´Art Contemporani. Espais ubicats a les naus Est i Oest de l’Edifici L, a la planta baixa ia les plantes 1, 2 i 3. Rehabilitació de l’anomenat “Espai Zero” amb ús encara per determinar. Espais d’administració ubicats a la planta 3.

Nau central del recinte de la Fabra i Coats