Execució de carril bici al carrer de Manso entre Comte Borrell i l’av. del Paral·lel

Districte: Eixample

Finalització: setembre 2022

Implantació d’un carril bici segregat, en sentit Llobregat, d’uns 400 metres de longitud, suprimint un carril de circulació entre els carrers de Viladomat i Calàbria. Es duen a terme treballs de fresat i aglomerat del paviment del carril bici, de pintura i de col·locació de peces separadores i pilones. També es fan altres millores puntuals.

Aquesta actuació ha estat finançada per Fons Next Generation