Espai provisional d’estada per a persones i d’esbarjo per a gossos

Districte: Eixample

Finalització: maig 2016

Al carrer de Nàpols, 140. L’adequació de l’espai del solar inclou, una zona delimitada per als gossos i una altra per a les persones, mobiliari urbà, arbrat, sistema de reg i drenatge i enllumenat.

 

Galeria d’imatges