Enderroc de l’antic cinema Pere IV, carrer d’Alfons el Magnànim

Districte: Sant Martí

Inici: gener 2023

Es fa l’enderroc de l’edifici al carrer d’Alfons el Magnànim, 59, on hi ha l’antic Cinema Pere IV, per tal que, més endavant, s’hi construeixi un equipament municipal.