Creació d’una zona de jocs infantils al carrer d’Alfons el Magnànim, entre els carrers de Cristóbal de Moura i Ferrer Bassa

Districte: Sant Martí

Inici: febrer 2023

Es fa la creació d’una zona de jocs infantils en aquest tram del carrer d’Alfons el Magnànim, al costat Llobregat. L’actuació consisteix en els treballs necessaris per executar aquest espai de lleure per a les nenes i els nens. També, es renova la vorera adjacent, s’hi col·loca mobiliari urbà i parterres amb vegetació.