Construcció d’un nou vial per al trànsit rodat

Districte: Nou Barris

Finalització: gener 2019

Es construeix aquest nou vial, de sentit únic, que enllaça el punt final del carrer del Pedraforca fins a la cruïlla del carrer de les Agudes amb el passatge de Wagner. El nou vial és paral·lel al camí de vianants ja executat i permet millorar l’accessibilitat de la zona. L’actuació inclou la instal·lació de mobiliari urbà i la implantació de la xarxa de clavegueram. També es farà la plantació de vegetació amb la corresponent xarxa de reg.