Construcció d’un nou equipament per a persones vulnerables i urbanització de l’espai exterior

Districte: Sants - Montjuïc

Inici: juny 2021

L’Ajuntament de Barcelona actualment disposa d’un equipament per a persones sense llar en la parcel.la situada al carrer 60, nº 9 de la Zona Franca, que actua com a Centre d’Atenció Diürn i Nocturn, i es proposa un nou programa funcional, mantenint el servei que actualment es realitza en el centre, per a la qual cosa es planteja la necessitat de construir un nou edifici i rehabilitar l’edifici existent.sant