Carril bici carrer de les Camèlies

Districte: Ciutat

Finalització: setembre 2018

Construcció del carril bici al carrer de les Camèlies entre la ronda del Guinardó i la plaça Font Castellana, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.