Construcció de la biblioteca Gabriel García Márquez

Districte: Sant Martí

Finalització: octubre 2022

Es construeix la biblioteca Gabriel García Márquez, que s’ubicarà a l’espai de la cantonada dels carrers de Concili de Trento i del Treball. El nou edifici consta de planta soterrani, planta baixa i tres pisos, articulats entre sí per un pati triangular, on es prioritzarà l’entrada de llum natural. L’accés a la biblioteca es fa per una placeta dotada de mobiliari urbà que serveix alhora, com a zona d’estada.