Consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs

Districte: Horta - Guinardó

Inici: novembre 2022

L’actuació consistirà en la consolidació estructural del palau del Marquès d’Alfarràs.