Connexió del carril bici a l’avinguda Diagonal i la plaça de la Reina Maria Cristina

Districte: Ciutat

Finalització: desembre 2018

Connexió del carril bici per tal de donar continuïtat a l’existent de l’avinguda Diagonal. D’aquesta manera es milloraran els itineraris, tant de les bicicletes com dels vianants. Els treballs que es faran son, entre d’altres, demolicions, pavimentació i senyalització vertical i horitzontal.