Coberta verda a l’edifici del Museu de Ciències Naturals

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2019

Aquesta actuació consisteix bàsicament en crear unes pendents a la coberta de l’edifici per tal de afavorir el drenatge. Després s’hi col·locarà un substrat vegetal i graves volcàniques, per tal de plantar-hi una superfície enjardinada, maximitzant el número d’espècies reconstruint ecosistemes naturals amb plantes autòctones, afavorint les comunitats vegetals mediterrànies.