Carril bici passeig de Josep Carner

Districte: Ciutat

Finalització: desembre 2017

Construcció d’un carril bici al passeig de Josep Carner, entre la plaça de les Drassanes i la plaça del Portal de la Pau, i un tram del passeig de Colom.