Carril Bici carrer del Taulat

Districte: Ciutat

Finalització: març 2018

Implantació d’un carril bici al carrer del Taulat i passeig del Taulat, entre el carrer de Badajoz i l’avinguda Diagonal.