Carril bici carrer de Sardenya

Districte: Ciutat

Finalització: febrer 2018

Implantació d’un carril al carrer de Sardenya, entre la plaça de Sanllehy i fins al carrer de Ramon Trias Fargas.