Carril bici carrer de Bori i Fontestà, Tenor Viñas i Calvet

Districte: Ciutat

Finalització: abril 2018

Construcció de carril bici al carrer de Bori i Fontestà, Tenor Viñas i Calvet entre  Madrazo i Laforja, que comporta les fases de treball següents:  Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal.