Carril bici avinguda Rio de Janeiro

Districte: Ciutat

Finalització: maig 2018

Construcció del carril bici a l’ avinguda Rio de Janeiro, entre els carrers del Pintor Alsamora i Rosselló i Porcel, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.