Carril bici avinguda de Vallcarca

Districte: Ciutat

Inici: desembre 2017

Construcció de carril bici a l’ avinguda de Vallcarca, entre el carrer d’Esteve Terradas i el passeig de la Vall d’Hebron, que comporta les fases de treball següents:  Col·locació de semàfors i noves canalitzacions- Delimitació de l’espai del carril bici- Fresat i aglomerat del paviment- Readaptació de la senyalització de la resta de carrils- Treballs de pintura- Col·locació de les peces separadores del carril bici- Senyalització vertical i horitzontal.