Carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao

Districte: Ciutat

Finalització: juny 2018

Construcció d’un carril bici als carrers de las Navas de Tolosa i Bilbao, entre el carrer d’Olesa i la Gran Via, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.