Carril bici als carrers de Bilbao, Jonquera i Litoral

Districte: Ciutat

Finalització: gener 2018

Construcció de carril bici als carrers de Bilbao, Jonquera i Litoral, entre la Gran Via i l’avinguda Litoral que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils. Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.