Carril bici al carrer del Segre

Districte: Ciutat

Finalització: juny 2018

Construcció de carril bici al carrer del Segre, entre la rambla de l’Onze de Setembre i el carrer de Sant Adrià  que comporten les fases de treball següents: col·locació de semàfors i noves canalitzacions. Delimitació de l’espai del carril bici. Fresat i aglomerat del paviment. Readaptació de la senyalització de la resta de carrils.Treballs de pintura. Col·locació de les peces separadores del carril bici. Senyalització vertical i horitzontal.