Carril bici carrer de Ganduxer

Districte: Ciutat

Finalització: desembre 2017

Construcció del carril bici al carrer de Ganduxer entre l’av. Diagonal i la plaça Sant Gregori Taumaturg, que comporta les fases de treball següents: adaptació de semàfors i noves canalitzacions, delimitació de l’espai del carril bici, treballs de pintura, col·locació de les peces separadores del carril bici i la senyalització vertical i horitzontal.